MagzNetwork

"Barangsiapa membaca surah al-Waaqiah pada setiap malam, dia tidak akan ditimpa kefakiran buat selama-lamanya."
(Baihaqi )

0 comments

Post a Comment