MagzNetwork

Jenis-jenis Jin yang Utama

Posted by Alexanderwathern | 10:57 AM | | 0 comments »

"Jin itu ada tiga jenis (yang uatama) iaitu- Jenis yang mempunyai sayap dan terbang di udara, jenis ular dan jengking, dan ada pula jenis yang menetap dan berpindah-pindah".
(Thabrani, Al-Hakim & Baihaqi)


Setiap satu jenis ini terbahagi pula kepada banyak jenis-jenis lain. Setiap jenis dinamakan mengikut rupa dan keupayaannya. Setiap bangsa manusia memberikan pelbagai nama kepada jin-jin ini dalam bahasa mereka. Bagi bangsa Melayu, mereka mengelaskannya kepada jin tanah, bajang, polong, hantu raya, pelesit, toyol, langsuir dan lain-lain.


0 comments

Post a Comment