MagzNetwork

Demam dan Air 2

Posted by Alexanderwathern | 12:26 PM | , | 0 comments »

"Jika salah seorang dalam kalangan kamu demam, hendaklah dipercikkan air sejuk pada waktu pagi-pagi sebanyak 3 kali berturut-turut."
(An-Nasa'i & Al-Hakim)

0 comments

Post a Comment