MagzNetwork

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat. Dan menyediakan bagi setiap penyakit itu ubat. Maka berubatlah, dan jangan berubat dengan benda yang diharamkan."
(Abu Daud)

0 comments

Post a Comment