MagzNetwork


Daripada Ibnu Mas'ud, bahawa dia telah membacakan ayat-ayat ini ke telinga orang yang sakit, lalu sembuhlah ia. Nabi saw telah bertanya kepadanya, apakah yang dibacanya itu? Dia menjawab- ayat-ayat terakhir surah al-Mukminun.

Nabi bersabda:
"Demi Tuhan yang nyawaku berada pada 'tangan-Nya', jika dibaca oleh seseorang kamu dengan yakin kepada gunung, nescaya akan pecah gunung itu."
(Turmizi, Al-Hakim, Abu Ya'la, Ibni Abi Hatim, Ibnus Sunni)


KEGUNAAN
1. Merawat orang kerasukan.
2. Merawat orang sakit.
3. Memecah-belahkan pasukan musuh.
4. Memecahkan apa-apa penghadang
5. Memecahkan batu karang
6. Membatalkan kuasa barang-barang yang disihir ataupun berjin.

0 comments

Post a Comment