MagzNetwork

Sekiranya kita mendapat gangguan daripada jin atau syaitan, Allah berpesan suapay kita memohon perlidungan daripada-Nya. Buktinya ialah ayat ini:

"Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(Al-A'raaf: 200)

0 comments

Post a Comment