MagzNetwork

Fadhilat Al-Baqarah 2

Posted by Alexanderwathern | 12:10 PM | , | 0 comments »

"Pelajarilah al-Baqarah kerana mempelajarinya satu keberkatan, dan meninggalkannya satu penyesalan, dan TIDAK BOLEH DIKALAHKAN OLEH PARA AHLI SIHIR."
(Ahmad)

0 comments

Post a Comment