MagzNetwork

"Dalam surah al-Baqarah ada satu ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat al-Quran. Setiap engkau membacanya di dalam rumahmu dan ketika itu syaitan ada di dalamnya, pasti dia akan keluar. Ia ialah Ayat Kursi."
(Al-Hakim)

0 comments

Post a Comment